top of page

Waterstijging en bewustzijn


In december was er een klimaattop. De wereld is aan het opwarmen en dat heeft grote gevolgen. Maar men is het nog niet eens over de vraag hoe dat komt en hoe we daarop moeten reageren. Ik wil daar graag mijn visie aan toe voegen. In afstemming met het water en het water bewustzijn kwam ik in contact met de poolkappen. Iedereen weet: de poolkappen smelten. En ik voelde en begreep: dat is niet erg. Het hoort bij het groeien in bewustzijn. Het collectieve proces waar we allemaal in zitten. Dat zal ik even toelichten.

We zijn allen Goddelijke wezens. Ons Goddelijke bewustzijn, ons innerlijk licht is aan het groeien. Dat stralen we uit. Dat innerlijk licht wordt deels opgevangen door onze zon en naar ons teruggekaatst (net als bij de maan). Want alles in de uiterlijke wereld is een weerspiegeling van onze innerlijke ontwikkeling, Ons Goddelijke Zelf dat zich uitdrukt in de stof, de wereld om ons heen.

Doordat de zon ons eigen licht weerkaatst gaat de zon steeds "harder" schijnen. Dat zie je terug in de toenemende zonnevlammen. Dat zorgt voor opwarming van de aarde. Water is de drager van de Bronfrequentie. Het draagt de informatie van het Goddelijke Plan. Water is de verbinding van de fysieke werkelijkheid met het kwantumveld, het veld van oneindige mogelijkheden ook wel "Sea of possibilities" genoemd. Water is ook multidimensionaal. Kent verschillende lagen in bewustzijn. Door te groeien in bewustzijn opent het water zich steeds meer. Het water wordt steeds schoner door onze processen van innerlijke opschoning.

Als energie niet stroomt, stokt het. Het is "bevroren in de tijd". De energie staat stil. Dat werkt in ons energetisch lichaam zo en zo werkt het ook in de buitenwereld.

Het water op de Polen is bevroren. Al dat bevroren water bevat ook informatie dat nu niet kan stromen. Door te groeien in bewustzijn en de opwarming van de zon, gaat ook daar het water smelten en komt die informatie vrij. In onze evoltie zijn in alle tijden van groot bewustzijn de poolkappen maar voor een klein deel bevroren. Die tijd komt dus weer terug. In dat opzicht is dat een goed teken. Het stijgen van de waterspiegel is dus niet alleen een gevolg van slecht met de aarde om gaan. De uitstoot van schadelijke gassen en dergelijke. Het is ook een gevolg van ons eigen groeiproces en de opwarming van de zon. Het is dus ook een natuurlijk proces.

Het vraagt natuurlijk praktisch wel maatregelen qua overstromingen maar de energie en de informatie die bij het

smelten van de poolkappen vrij komt is goed. Is nodig. Het brengt ons ook nieuw bewustzijn.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page