top of page

Thuiskomen in jeZelf

Water remedie. De verbinding Spirit in de mens, in je fysieke lichaam.
             De belichaming van je Ware en Oorspronkelijke Zelf.
 Sieraad spiraal Thuiskomen in jezelf
Thuiskomen in jezelf Draak klein
watervitalisator Staf van Licht
VOLLEDIG MENS ZIJN - DE GODDELIJKE OF OORSPRONKELIJKE MENS
 
WERKING REMEDIE

 

Water staat aan de basis van Al het Leven. De aarde bestaat voor het grootste deel uit water. Wij mensen bestaan ook voor een groot deel uit water. Maar liefst 70% ! Dat is niet voor niets! Water is een informatiedrager. Water is drager van de Levenskracht en de Bronfrequentie. En water draagt alle informatie waar het ooit mee in contact is geweest. Dat kan fysiek zijn of energetisch in de vorm van woorden, gedachten en gevoelens. Welke informatie draagt jouw water? Hoe schoon is het? De uitnodiging aan ons allen is, om ons water op te schonen. Innerlijk en uiterlijk. Zodat alles weer helder en gezond is.

 

Wist je dat het water in je lichaam alle informatie in zich draagt wat er ooit met je is gebeurt? Alle gedachtens en emoties die je ooit hebt gehad. Alles ligt opgeslagen in je celgeheugen; het water in je lichaam. En dat heeft invloed op jouw en je lichaam. Niet alleen in je gedachtes en emoties, maar de gevolgen zijn ook fysiek! Het heeft letterlijk invloed op je stofwisseling en je celdeling. Alle vervelende dingen die je ooit hebt meegemaakt, heb je weggestopt in je onderbewustzijn. Die zijn te pijnlijk om toe te laten. Je zet een stukje van jezelf "opzij" om te overleven. Om er bij te horen. Om door te kunnen gaan. En zo hebben we in de loop van ons leven heel wat stukjes "opzij" gezet. Dat zijn overlevingsstrategieen en gewoontepatronen. Dat leek op dat moment de beste oplossing, en misschien was dat op dat moment ook zo, maar daarmee zijn we ook uit onze heelheid gestapt. Hebben we delen van onszelf buiten onszelf "geparkeerd". Het is belangrijk om die delen die bij ons horen weer tot ons te nemen. De water remedie helpt hier bij.

De belangrijkste werking van de remedie is het enorme Liefdesveld dat het in zich draagt. Het is de Bron verbinding die je herinnert wie jij ten diepste bent. Het raakt jou aan in, en bekrachtigt jou, in je eigen liefde. De liefde van en voor jezelf. Het herinnert er jou aan dat je Liefde bent. Door het enorme liefdesveld kun en durf jij steeds meer jezelf te zijn en te laten zien. Daar waar het eerst niet kon of mocht. Veiligheid en vertrouwen zijn nodig om het proces van werkelijke verbinding aan te gaan. Om steeds dieper te aarden. In je lichaam. Om helemaal ja te zeggen tegen je Leven en de Liefde die je bent. Dat je goed bent zoals je bent. Het herinnert jou aan je eigen Bronwezen. 

De water remedie helpt jou om, daar waar je (nog) geen liefde voor jezelf (en daardoor voor  de ander) kunt voelen, je in liefde aan te raken, zodat mogelijke blokkades, ontstaan vanuit oude pijn van eerder opgedane ervaringen, kunnen oplossen. Vastgezette energie kan gaan stromen. Het helpt jou om je eigen Bronverbinding weer bewuster te worden en te leven. 

De remedie schoont alle informatie in je lichaam op. Alles wat niet (meer) bij je past wordt losgelaten. Het verbindt je met alle delen van jou die er niet konden of mochten zijn. Waar jij jezelf in je gevoel “opzij” of “dicht” moest zetten. Dat gebeurt meestal in de kindertijd en daarom worden ze (innerlijke) kind delen genoemd. Het zijn niet echt je kind delen maar een deel van je Ware Zelf waar je als kind nog zo mee verbonden bent. Want dan ben je nog die eenheid. Er wordt een diepere verbinding gemaakt tussen je Zelf en je lichaam. Tussen je Zelf bewustzijn en je lichaamsbewustzijn. De remedie werkt via je Zelf en helpt je Zelf zich te verbinden en uit te drukken in je mens zijn. Dat wordt ook wel aarden genoemd. En daardoor komt de ware jij meer “naar boven” en naar “buiten”. Dat is een groeiproces. Het is een natuurlijk “medicijn”, omdat je Ziel je lichaam van informatie voorziet om gezond te zijn en te blijven en heelheid en zingeving te ervaren. Door de remedie te gebruiken zeg je op een nog dieper niveau Ja tegen jeZelf en het leven. 

De water remedie werkt op het dieper verbinding maken en belichamen en leven van je Ware Zelf in het menselijk lichaam, inclusief alle multidimensionale aspecten.

 

HOOGGEVOELIGE KINDEREN

Deze water remedie is bijzonder behulpzaam voor hoog gevoelige kinderen (en jong volwassenen) die het soms moeilijk vinden hier te zijn met hun gevoeligheid. De remedie helpt hen juist om met behoud van hun gevoeligheid (als kwaliteit!) hier te zijn. Zodoende hoeven ze niet hoog in de energie te blijven zitten en kunnen zij juist hier aarden en hun talent leven. Daar waar de remedie voor volwassen uiterst behulpzaam is om zich te verbinden met hun dichtgezette en geparkeerde delen, werkt de remedie bekrachtigend voor kinderen om zichzelf te zijn en blijven.

Veel hoog gevoelige kinderen hebben moeite om zichzelf te zijn. Ze vinden de heersende maatschappij moeilijk en beperkend. Ze passen zich aan of ervaren problemen. En ook als hun hoog gevoeligheid er wel mag zijn, krijgen ze vaak manieren aangereikt om zich staande te houden door zich energetisch te beschermen of af te sluiten. Dat willen de kinderen van nu niet meer. Ze willen gewoon zichzelf zijn. Helemaal. Niet meer aanpassen of dichtzetten. Niet meer een bescherming. Ze willen hun hart laten stralen! Ze zijn Liefde. Ze willen juist in verbinding! In verbinding met hun eigen hart en de harten van de mensen om hen heen. Door de remedie worden ze gesterkt van binnenuit. Ze nemen hun lichaam helemaal in met behoud van hun eigen hogere energie. Ze stralen als een zonnetje. Dat maakt ze krachtig. Dan is er geen bescherming meer nodig. Dan kun en mag je er helemaal ZIJN.

(Deze beschrijving geldt ook voor volwassenen, maar voor kinderen verloopt dit proces vanzelfsprekender en makkelijker).

 

De remedie is een intelligente remedie en een levend bewustzijn die zich aanpast aan de gebruiker. Dus aan jou. Het werkt voor iedereen weer anders. Het neemt jou mee in jouw tijd en tempo, op een manier die past bij jou, naar een volgende stap in je eigen ontwikkeling. Het helpt je je eigen essentie uit te drukken in het hier en nu. Een ontwikkeling van binnen naar buiten.

 

Deze remedie helpt je bij het maken van je eigen Bronverbinding en je oorspronkelijke Zelf. Die zit in jou. Weet jij nog wie je was, voordat de wereld je vertelde hoe je moest zijn of hoorde te doen? Die oorspronkelijke “jij” wil weer geleefd worden! Die mag er weer helemaal zijn! Doordat jij innerlijk je eigen ruimte in neemt (in je lichaam), komt dat ook tot uiting in de buitenwereld. In de wereld en je relaties om je heen. 

 

Dit proces wordt aangestuurd door je Ziel. Je ziel is het bewustzijnsveld dat bij je menselijk zijn hoort en je Ware of Oorspronkelijke Zelf vertegenwoordigt. Het geeft je lichaam die informatie die het nodig heeft om het gezond te maken en houden. Om heelheid en zingeving te ervaren. De remedie ondersteunt dat proces. Dat noemen we ook wel Thuiskomen in jezelf. Thuis is je Ware Zelf. De herinnering wie je bent en waar je vandaan komt. Het gaat om Zelfverwezenlijking. Het helpt bij het creëren van je Hemel op aarde. De Goddelijke potentie in de mens. De mens als bewuste mede schepper van de werkelijkheid. Waarin recht gedaan wordt aan alles en iedereen. For the good of Al. Eigenlijk ben je al THUIS, je bent het. Het zit in jou. En wil heel graag bewust gevoeld en geleefd worden. Alle lagen en lading die er op zit mogen er af. 

 

Je ziel stuurt het proces aan. Dat is altijd zo. Waarom dan toch de remedie? Je kunt als mens keuzes maken. En niet kiezen is ook een keuze. Wij als mens zitten soms vast aan het menselijk drama. Daar kunnen we heerlijk in blijven hangen. De maatschappij is grotendeels gericht op denken. Op meedoen en op overleven. Op controle en macht. Hoeveel vrijheid ervaar je nog om helemaal jeZelf te zijn? Soms weten en ervaren we dat wel, maar kunnen we ons er moeilijk van losmaken. En soms zijn we ons nog niet bewust van alle programma's die draaien en ons in hun greep houden. Het is je persoonlijke matrix waarin je gevangen zit. De water remedie maakt je hoofd (het denken) en je gevoel vrij(er). We zitten ook vast aan allerlei waarden en normen en programma's die niet van onszelf zijn. Dat hebben we soms niet eens in de gaten. Daar zitten we onbewust in "gevangen". Dat is de collectieve of grote matrix waarin we zitten. De remedie maakt je in die zin vrij. Het heeft een liefdevolle helende frequentie. Alle overlevingsstrategieën en overtuigingen die je niet in lijn zijn met je Ware Zelf worden langzaam losgemaakt zodat er ruimte komt voor je echte jij. De remedie zet je op je Zielepad. Wat had jij je voorgenomen voor dit leven? Wat kom je hier ervaren en leren? En wat kom jij hier brengen? Wat is je passie en talent? Wat is je bijdrage aan het groter geheel? Wat wil je creëren? Daarnaast gaat van dit water een enorm krachtige helende energie uit. Het werkt in op het water in je lichaam. Het water in ons lichaam is behoorlijk vervuild geraakt door de manier waarop wij tegenwoordig leven. Of dat nu de straling is van wifi, de stress van ons werk of onze eetgewoontes. Ons lichaam heeft ook veel te verduren. Ons lichaam mag ook ontspannen en opschonen. 

 

De remedie gaat Beyond wat we nu kennen als licht of frequentie. Dat komt omdat wij met onze hersenen en ons fysieke lichaam de hogere frequenties nog niet altijd kunnen herkennen. Dat kan alleen via je Ziel en Oorspronkelijk bewustzijn/ Godskern in jou. Je fysieke lichaam heeft nog geen referentiekader, omdat we dit bewustzijn nog niet eerder in de stof hebben belichaamd. Maar ook je fysieke lichaam heeft haar eigen lichaamsbewustzijn en wijsheid. Je kunt het lichaamsbewustzijn zien als de bouwstenen voor dit leven. Om hier een leven als mens te ervaren moeten we werken met de bouwstenen van deze werkelijkheid. En die zitten ook vol informatie. En die informatie is niet altijd positief. Dit wordt door velen ervaren als informatie uit vorige levens. Ik weet niet of dat bestaat. Ik weet alleen dat de informatie in de bouwstenen zit. Als we een lichaam creëren dan zit die informatie dus ook in ons lichaam. Omdat de stof nu eenmaal op die wijze is geïnformeerd. Wij mogen die informatie omzetten naar of verbinden met Oorspronkelijk of Bronbewustzijn. Ons Oorspronkelijk bewustzijn en het lichaamsbewustzijn mogen nog meer op elkaar afgestemd worden zodat ook daar éénheid ontstaat. Juist hierop werkt de waterremedie. Eén Zijn.

 

Deze waterremedie is ontstaan vanuit de wet van Eén. Dat wil zeggen dat Alles Eén is. Dat alles met alles verbonden is. Dat betekent dat er ook maar 1 remedie is. Er zijn geen meerdere remedies en die zullen er ook niet komen. Er is maar 1 verbinding mogelijk. Je eigen verbinding met je eigen Oorsprong/ Bron. Je bent namelijk een Oorspronkelijk Goddelijk wezen met scheppingskracht dat een menselijke ervaring opdoet. De verbinding met je Ziel/ Oorspronkelijk Of Goddelijk Zelf kun je wel steeds verder verdiepen. Meer tot uitdrukking laten komen in en door jezelf als mens. De remedie neemt je mee in dat proces.

 

De remedie werkt multidimensionaal en heeft verschillende uitdrukkingsvormen gekregen.

De remedie is constant in ontwikkeling. Dat komt omdat we groeien in dit bewustzijn en dat we ons steeds verder verbinden met ons lichaam en het Leven. Dat betekent dat ook de remedie zich steeds verdiept. Elke keer als het opnieuw gemaakt wordt. De nieuwe remedie is steeds verbonden met de reeds eerder gemaakte remedie. Daardoor zal de "oudere" versie van de remedie steeds worden opgewaardeerd zodat deze ook meegaat in de nieuwste frequentie.

 

Deze waterremedie is een co-creatie van Claudia vanuit haar eigen Oorspronkelijk Godsbewustzijn met de Kosmische Oer Moeder en de Oer Aarde moeder, interdimensionale en multidimensionale lichtwerelden en natuurlijk de waterwezens.

Wat heel belangrijk is in deze: De remedie wordt gemaakt door een mens! Er zit geen techniek of machine tussen. Dat is belangrijk omdat alleen de mens toegang heeft tot de Goddelijke creatiekracht. Alleen de mens kan werken met levensenergie en bezieling. Geen enkel apparaat is in staat tot wat de mens kan verwezenlijken. Zo zit de creatie in elkaar. Alle kunstmatig (via apparaten) opgewekte frequenties zijn slechts een afgeleide van de waarlijke frequenties.

 

Daardoor is een BELANGRIJKE POSITIEVE "BIJWERKING" ontstaan

namelijk WATER VITALISATIE

 

De water remedie heeft een sterk vitaliserende werking op al het water waar het mee in aanraking komt. Direct of indirect. En vitaliseren betekent: verlevendigen, bekrachtigen, vol levensenergie. Waterbedrijven maken het grondwater schoon zodat wij het kunnen gebruiken als kraanwater en drinkwater. Daarin zijn de Nederlandse waterbedrijven best goed. Maar water heeft nog een andere eigenschap:

Water neemt informatie op. Alles waar het water ooit mee in aanraking is geweest wordt als het ware opgeslagen in het water. Dat zit als een energetische imprint in het water. Vergelijk het met een afdruk van een schoen in het zand. De schoen is allang weg (je bent namelijk verder gelopen) maar de afdruk van de schoen staat er wel. Er zit een spoor. Water kent dus afdrukken (restsporen) van bestrijdingsmiddelen die boeren of tuinders hebben gebruikt, verfresten die mensen door de gootsteen hebben gegooid, medicijnen die in het riool of opgelost in water zijn geweest, (chemische) schoonmaakmiddelen, etc. Daarnaast slaat water elektromagnetische straling op. Denk dan even aan alle kabels die naast de waterleiding in de grond liggen, maar ook aan dect, wifi en andere vormen van elektrosmog.

 

De water remedie haalt deze sporen er vrijwel allemaal uit. Het neutraliseert de werking er van. Dat is prettig want deze negatieve rest informatie beïnvloed onze gezondheid nadelig!

 

ONDERZOEK NAAR DE WATER REMEDIE

 

Ik zocht naar een mogelijkheid om mijn water remedie te laten onderzoeken. Ik wou ook zien wat er verder te ontdekken viel. Gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Ik probeer steeds spirit en wetenschap bij elkaar te brengen. Ik kwam uit bij een bedrijf met verstand van water en vitaliteit. Ik liet mijn remedie testen volgens hun visie op vitaal water.

De uitkomsten waren uitermate bijzonder te noemen. De testen werden verschillende keren herhaald omdat de waarden bijna ongeloofwaardig waren. Het water bezat een vitaliteit die nooit eerder was gemeten en het water was enorm schoon. Vrijwel helemaal vrij van alle negatieve informatie wat altijd in (kraan)water zit zoals restwaarden van medicijnen, schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen etc. Maar ook kende mijn waterremedie vrijwel geen belasting van elektrosmog. 

Sterker nog, de remedie in de bollen Ruimte van Liefde zetten zo'n groot Liefdesveld neer dat daarbinnen alle negatieve elektromagnetische straling (als wifi, dect telefonie en hoogspanningsmasten) geneutraliseerd wordt!

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in dat onderzoek en de bijbehorende testresultaten, neem dan contact met me op.

You are not a drop in the ocean - you are the entire ocean in a drop

bottom of page