top of page

Water    Thuiskomen in jeZelf

Thuiskomen in jeZelf

 

​Thuiskomen in jeZelf is een remedie gemaakt van water. Water is van zichzelf een informatiedrager. Het water in jouw lichaam draagt jouw ziels-informatie. De waterremedie draagt een hoge licht en liefdesfrequentie die jou helpt om het water in je lichaam op te schonen. Alles wat niet goed voor je is, of niet langer bij je past. Het nodigt je Ziel van binnen uit nog beter verbinding te maken met je lichaam zodat je Zelf helend vermogen wordt geactiveerd en je (zelf) liefde en creatie kracht worden geactiveerd , zodat jij je liefde, passie en talent meer kunt gaan ervaren en leven.

Thuiskomen in jezelf Ruimte van Liefde
Het belang van water

 

Water is belangrijk voor al het leven op aarde. Voor planten, mensen en dieren. Wij bestaan als mens voor ongeveer 75% uit water. Dat is niet voor niets. Dat heeft een functie. Het is belangrijk voor ons fysieke lichaam, dus voor onze gezondheid, maar het heeft ook een mentale en emotionele functie. Het heeft te maken met onze gedachten en emoties. Daarnaast kent het een hele belangrijke spirituele functie. De uitnodiging aan ons allen is om ons water op te schonen, zowel in ons zelf als op de aarde.

Water vitaliseren?

 

Wat is dat eigenlijk? Vitaliseren is een begrip dat verwant is met vitaliteit wat levenskracht betekent. Het is de energie om te leven, de levensenergie. Het zegt iets over hoe gezond en vitaal iets is. Alles kent een bepaalde mate van levensenergie, uitgedrukt in Bovis waarde. Water vitaliseren heeft te maken met het werken met en versterken van de levensenergie van water. Gevitaliseerd water is gezond en levend water.

NIEUW: Wat hebben water en onderwijs met elkaar te maken?

Het lijkt een rare combinatie. Water en onderwijs. En toch heeft het veel meer met elkaar te maken dan je in eerste instantie zult denken. Water is (met licht) het belangrijkste voor al het leven. Dus het speelt een belangrijke rol in onze ontwikkeling. In onze gezondheid. En ook in het leerproces. Dat is nieuw! Leren is meer dan prikkels die door de zintuigen door gegeven worden via de zenuwen naar de hersenen. Het water heeft ook die functie! Het water in ons lichaam speelt een grote rol in wie wij zijn en in onze informatieverwerking.

Thuiskomen in jezelf Dolfijn

English description of the  water remedy

bottom of page