top of page

"Water, het goedkoopste medicijn"

Voor je gezondheid, voor genezing, voor je leven.
Dr. F. Batmanghelidj

Voorheen had ik het pdf rapport met daarin de testresultaten van mijn eigen water remedie en water vitalisor Staf van Licht, op de website staan. Deze is gemaakt door Frank Silvis van Vortex Vitalis. Een bedrijf dat zich onder andere bezighoudt met vitaliteit van water. Zie www.vortexvitalis.nl 

Ik heb de testresultaten verwijderd omdat vrijwel niemand het rapport begreep. Het was te complex.

Daarom even een simpele samenvatting van de resultaten:

 

Het water is getest op 6 punten te weten:

1. Bovis waarde (waarde dat aangeeft hoeveel levensenergie iets heeft)

2. Positieve Boviswaarde (waarde dat aangeeft of de gemeten boviswaarde positief, en in welke mate, is voor de mens)

3. Intentie van de watermakers (zegt iets over de de intentie en bedoelingen van de mensen die met dit water werken)

4. Kiemkracht (hoe reageren kiemen en zaden op dit water)

5. Aanwezigheid negatieve informatie in het water (restsporen zoals uitgelegd op de pagina water vitalisator)

6. De aanwezigheid van elektrosmog in het water (aanwezigheid van voor de mens negatieve straling in de vorm van bv wifi)

 

De Boviswaarde van de pure water remedie was tijdens de test 400 miljoen. Tegenwoordig ligt het nog hoger. Dat is een ongekend hoge Boviswaarde. Dat heeft te maken met de verbinding van dit water met de Bron en de oer functie van water in de creatie. De remedie is weer het pure water, oer water. En pakt ook weer de oorspronkelijke functie van water in de schepping op.

Sommigen zullen misschien denken dat dit water te hoog in de energie zit. Dat water met deze Bovis waarde mogelijk schadelijk kan zijn voor de mens en de natuur (plant en dier), maar niets is minder waar. Uit de test is ook gebleken dat de remedie de hoogste score heeft in kiemkracht (dus goed voor zaden en planten) en dat het de hoogste score heeft voor ons mensen. De onderzoekspunten 2, 3 en 4 hadden allemaal een score van 10 op een schaal van 1-10. Dat betekent dat de mens juist heel goed reageert op deze water remedie en dat de remedie de mens, het lichaam en het menselijk proces juist ondersteunt op de best mogelijke manier!

 

Verder bleek dat de chemische restinformatie vrijwel helemaal werd verwijderd uit het water (Het restspoor had een waarde van 0.03 wat bijna verwaarloosbaar is).

Daarnaast neutraliseert de remedie de negatieve elektrosmog extreem goed. In huis was de wifi niet meer te meten ondanks dat deze aanstond! Dus je kunt gebruik blijven maken van wifi en tegelijk de schadelijke straling neutraliseren! Erg prettig! Zeker omdat wifi steeds meer onderdeel is van onze maatschappij. Ook de hoogspanningsmasten waren volledig geneutraliseerd. Frank kon er letterlijk onder staan maar kon geen waardes meer meten!

 

De conclusie werd door hem mooi verwoord:

"Het remedie water heeft een buitengewoon positief effect op de energetische waterkwaliteit. Dit water is "hemels water" verbonden met de oorspronkelijke ScheppingsBron".

 

Frank Silvis, Vortex Vitalis. Oktober 2015.

Hij plaatste daarbij nog de opmerking: "Deze termen gebruik ik normaal nooit. Maar hier zijn ze op hun plaats".

 

 

Deze pagina wordt binnenkort verder gevuld. De volgende onderzoeken zullen hier een plek gaan vinden:

 

Het werk van de japanse wetenschapper Masaru Emoto is wel het bekendst van alle water onderzoeken. Hij schreef zeer veel boeken over water als informatie drager. Emoto is bekend om zijn foto's van de waterkristallen. Dit onderzoek zal ik aanvullen met de spirituele werking van water en onderzoek op het gebied van bewustzijn.

 

Het werk van Dr. F. Batmanghelidj. Een arts die het belang van water voor onze gezondheid beschreef in zijn boek "Water, het goedkoopste medicijn" met als ondertitel: Je bent niet ziek, je hebt dorst!

 

Verder komt hier informatie te staan over Bovis waarde en water vitaliseren.

 

bottom of page