top of page

Bezield en bewust onderwijs:

Gaat uit van ieders waarde en waarheid en is dus oordeelloos

Gaat uit van mogelijkheden en talenten en dus passie en bezieling

Gaat uit van bijdragen en samenwerken en dus verbinding

         met jezelf, de ander, de omgeving en het groter geheel.

 

Dat gaat verder dan alleen een intentie. Het moet een basis krijgen in de structuur van ons onderwijs.

 

 

 

 

Speciaal voor leerkrachten en docenten in het onderwijs een jaarcursus bezield onderwijs.

(deze opleiding kan ook in een andere vorm aangeboden als teamscholing)

Een cursus gericht op individuele leerkrachten die zichzelf willen ontwikkelen en in hun werk meer kindgericht willen kijken èn willen werken vanuit hun hart. Deze cursus richt zich op alle lagen van de mens; mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. We spreken ons hart, hoofd en handen aan.

Een deel van de opleiding is gericht op kennis en theorie (hoofd). Wat de kinderen van deze tijd laten zien. Aandacht voor leerstijlen en leertheorieën. Maar ook voor de nieuwste inzichten op het gebied van prikkel- en informatie verwerking. We leren niet alleen via onze zenuwen, maar ook via ons water in al onze cellen. We gaan in op de diverse labels gezien vanuit holistische pedagogiek en didactiek. Er is ook aandacht voor de nieuwe celbiologie, wateronderzoek, kwantumfysica, verbonden veld theorie, energetische basisleer.

Kennis is natuurlijk nodig maar is niet genoeg. Het gaat ook om het aanleren van nieuwe vaardigheden en attituden. Het moet eigen worden. Het draait om doorleefdheid. Het moet gevoeld worden. Dan wordt kennis wijsheid en komen we bij ons Zijn.

 

Een deel van de cursus is gericht op je persoonlijke ontwikkeling (hart). De verbinding met jouw eigen ziele-essentie. Op de ontwikkeling van jouw als mens en leven vanuit je hart. Wat kom je tegen van jezelf? In jezelf. Privé en in je werksfeer. Welke spiegel wordt je voorgehouden? Wat spiegel jij zelf? Wat is je talent? Kun je deze inzetten? Kun jij helemaal jezelf zijn? We zullen energetische oefeningen doen en de dag zelf is een aanwezig Zijn in een energetische ruimte waarin van alles naar voren kan komen. We leren bewust en onbewust. Van en met elkaar.

 

Een deel van de cursus is gericht op de dagelijkse praktijk. Hier draait het om de relatie met het dagelijkse leven (handen). In dit gedeelte kun je ook je eigen (praktische) vragen inbrengen. Zowel persoonlijk als vanuit je werksfeer.

De dag zal zoveel mogelijk een organisch verloop hebben. Dus ziet een dag er telkens anders uit. We leven in het Nu en kijken wat op dat moment aan bod is. Op deze manier leer en ervaar je al hoe leren kan verlopen als we vanuit ons hart verbonden zijn en de intentie hebben om samen verder te groeien en ontwikkelen.

 

We zullen de dag gezamenlijk starten. We delen wat we willen delen en kunnen ook onze persoonlijke vragen stellen en intenties zetten voor de dag. Per dag kijken en voelen we gezamenlijk de volgorde van de activiteiten theorie, energie en praktijk. We besluiten samen in welke volgorde de activiteiten plaats zullen vinden. Door op deze manier te werken kan het voorkomen dat de verschillende activiteiten minder strikt gescheiden zullen zijn. Het loopt in elkaar over.

De dag sluiten we ook gezamenlijk af. Daarbij kijken we ook al vooruit naar de volgende bijeenkomst. Door dit te doen wordt het thema al (energetisch) voorbereid en kunnen leervragen al naar boven komen. Dat kan op dat moment of in de aanloop naar de volgende dag. Soms krijg je een overweging of oefening mee als voorbereiding.

Het bijhouden van een persoonlijk ‘dagboek’ of portfolio is onderdeel van deze cursus. Zelfreflectie is een belangrijk middel om tot inzicht en verdieping te komen. De vorm van het dagboek of de portfolio kan per persoon verschillen. Je kiest in overleg een manier die bij jou past.

Naast de cursus bestaat de mogelijkheid om (indien nodig) meer persoonlijke begeleiding te ontvangen van de cursusbegeleiders. Deze kortdurende sessies vallen buiten de cursuskosten.

 

Inhoud van de cursus.

(deze kan in overleg uitgebreid en/ of gewijzigd worden)

Leertheorieën en leerstijlen: verschillende leerstijlen onderzoeken, eigen voorkeur onderzoeken, nieuwe leertheorie vanuit verbondenveld theorie, de nieuwe celbiologie en informatieverwerking en de kwantumfysica. Relatie tussen leren en ontwikkelen en gezondheid.

Labels, kennis van diverse labels vanuit holistisch principe. Van hooggevoeligheid tot autisme, van hoogbegaafd tot beelddenker. Het gehandicapte kind en kinderen met het syndroom van Down.

Holistische didactiek (organisatie) en pedagogiek (handelen vanuit het hart). Hoe organiseer je bezield onderwijs. Kindgericht en hartverwarmend. En welke attitudes komen daar bij kijken. Over oordelen en beoordelen. De invloed van straffen en belonen. Verbale en Non-verbale communicatie. Taalgebruik. Het wel of niet aanbieden van structuur. Eten en drinken. Grenzen en ruzie. Pesten. Je eigen bril waardoor je kijkt. Onbewuste gewoontes, aannames en projecties. De spiegelfunctie van een kind.

Geometrie van de schepping. Kennis van deze principes. Universele wetten. De verbinding van geometrie met leren en informatieverwerking. Het ervaren van geometrie door te tekenen en te voelen.

Kwantumfysica, de verbondenvelden theorie en bewustzijn. Kennis van deze theorieën. Voelen van in verbinding en uit verbinding zijn met jezelf en de ander. De verbinding ziel en lichaam. Systemisch werken.

Energetische basisleer. Basistheorie omtrent hoog sensitiviteit. Kennis van de basis van energetisch werken. Het voelen en ervaren van energieën. De relatie naar onderwijssituaties in leersituaties maar ook bv tijdens de kring, spelsituaties etc. De spiegelfunctie daarvan.

 

Praktische gegevens:

Minimaal 6 en maximaal 10 personen per groep.

9 zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur, eens in de 2 weken.

Data: bij voldoende aanmeldingen start eind januari 2016.

 

Investering: 1080,- euro p.p inclusief warme lunch, koffie, thee en water en het boek ‘De ziel en de school’. Bij inschrijving van de opleiding ontvangt u het boek ter voorbereiding op de cursus.

 

Begeleiding: Claudia Jansen  en gastdocenten.


 

Jaarcursus bezield onderwijs

bottom of page