top of page
Hallo!

Deze site draait om bezieling. Blijdschap en passie. In jezelf en wat je doet. Het gaat er om dat we helemaal mogen Zijn. Dat iedereen waardevol is. Dat iedereen een eigen plek en een eigen rol of functie heeft in het geheel. Dat jij een unieke bijdrage te leveren hebt. Jouw talenten die mogen stralen. Je mag je ziele essentie tot uitdrukking laten komen in je mens-zijn. Dan kan dat doorwerken in ons dagelijks leven. In onze opvoeding en ons onderwijs. Het gaat om zinzoekend en zingevend leven en dus ook onderwijs. En dat is voor iedereen weer anders. Niet beter of slechter, maar anders. We mogen 'het gemiddelde' en 'allemaal hetzelfde leren' meer loslaten. Iedereen is uniek. We mogen nog veel meer aansluiten bij het kind en diens talenten. Diens mogelijkheden van zijn en leren. Ieder mens is een uniek puzzelstuk van het groter geheel. Samen vormen we de totale puzzel van het leven. Hoe mooi is het als we allemaal ons talent leven? Hoe mooi zou de wereld er uit zien?! Iedereen blij en gezond.

 

De grote vraag is: Hoe doe je dat? Je talent leven? In het huidige onderwijs? Waar de structuur zo vast ligt.

Alles start met een ruimte van Liefde. Zonder oordeel kunnen kijken en handelen. En kijken waar je ruimte kunt maken. Voor jezelf als leerkracht en voor de kinderen.

 

Bezield en bewust onderwijs:

Gaat uit van ieders waarde en waarheid en is dus oordeelloos

Gaat uit van mogelijkheden en talenten en dus passie en bezieling

Gaat uit van bijdragen en samenwerken en dus verbinding

         met jezelf, de ander, de omgeving en het groter geheel.

 

" Voorbij het veld van goed en fout ligt een veld van mogelijkheden. Daar wil ik je ontmoeten" Rumi

 

Ik neem je graag mee naar dat veld om jou je eigen mogelijkheden te laten zien. Zodat je eigen ziele-essentie weer door kan stralen in jezelf en wat je doet. In mijn boek vind je uitleg en praktische voorbeelden hoe we ons onderwijs weer zo kunnen inrichten dat iedereen, leerkracht en kind, blij en gezond zijn eigen ontwikkelingsweg kan gaan. De site zal steeds via de blogs verschillende onderwerpen uitlichten en biedt mogelijkheden voor ondersteuning aan.

 

Harte-groet, Claudia

Mogelijkheden

Lezing De ziel en de school

 

Cursus bezield onderwijs

 

Begeleiding schoolteams naar kindgericht onderwijsIndividuele begeleiding

 

In menu bij activiteiten meer info

Boek; De ziel en de school,
bewustzijn in leer en ontwikkelingsprocessen.

Het boek gaat over de kinderen van deze tijd. Wat zij laten zien in hun gedrag, thuis en op school. ​Het boek gaat in op de labeling van deze kinderen. Het boek gaat over de vraag waar dat vandaan komt en wat de kinderen nodig hebben. Ons onderwijssysteem heeft dringend een verandering nodig. Teveel kinderen en leerkrachten/ docenten lopen vast en vallen uit. Raken depressief of in een burn-out. Onze maatschappij is economisch gericht en de economie was ook de basis voor de huidige vorm van onderwijs. Eruit halen wat er in zit. Winst en resultaten. Vergelijken. Beoordelen. De beste willen zijn. Daar staat tegenover jezelf kunnen en mogen zijn. Mensgericht in plaats van economisch gericht zijn.

Het boek gaat ook over onze gezondheid en hoe leren en ontwikkelen onlosmakelijk met ons lichaam en dus onze gezondheid verbonden is. Het gaat in op de vraag hoe leer- en ontwikkelingsproblemen ontstaan en ook hoe ze opgelost kunnen worden. Ook aandoeningen als pdd-nos en autisme!

Verder wordt de rol van bewustzijn, ons persoonlijk bewustzijn en het Grote Bewustzijn, waar we allen deel van zijn, beschreven. De verenigd veld theorie en de rol van onze verbondenheid met elkaar. Dat geeft nieuwe inzichten in de werking van onze hersenen en het leerproces en dat inspireert weer tot nieuwe vormen van leren en onderwijs.

Het hele boek gaat het over de ziel en bezieling. Over passie en je talent leven. Je bijdrage te leveren aan het groter geheel. Dan ben je gezond en gelukkig. Dan heeft je leven betekenis voor jezelf en de ander. Kijk onder kopje 'de ziel en de school' in het menu voor meer informatie.

 

Nieuwe Events & Workshops

Lezing boek De ziel en de school, over kinderen van deze tijd

In deze lezing aandacht voor de kinderen van deze tijd. Uitleg over (hoog) gevoeligheid en ADHD, ADD, PDD-NOS en autisme. Aandacht ook voor de beelddenker en het hoogbegaafde kind. Het lijkt wel of er steeds meer labels bijkomen. Is er iets aan de hand met onze kinderen en wat dan? Wat hebben bewustzijn en informatieverwerking met elkaar te maken? En hoe werken onze hersenen nu eigenlijk? Wat is het belang van ons hart en ons gevoel in onze ontwikkeling? Hoe verloopt informatieverwerking nog meer? Hoe zou onze opvoeding werkelijk bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het totale kind? Is een school zonder labels mogelijk? In deze lezing kijken we voorbij de heersende labels. We gaan uit van de heelheid in ieder mens.

Cursus bezield onderwijs

Een cursus van 9 zaterdagen gericht op individuele leerkrachten die zichzelf willen ontwikkelen en in hun werk meer kindgericht willen kijken en willen werken vanuit hun hart. Deze cursus richt zich op alle lagen van de mens; mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. We spreken ons hart, hoofd en handen aan.

Een deel van de opleiding is gericht op kennis en theorie (hoofd). Wat de kinderen van deze tijd laten zien. Aandacht voor leerstijlen en leertheorieën. De diverse labels en holistische pedagogiek en didactiek. Aandacht voor de prikkel verwerking en  informatie verwerking van de kinderen van deze tijd. KInderen leren niet alleen via hun zenuwen en hersenen. Er is nog een andere manier van leren die via het water in ons lichaam gaat.

Kennis is nodig maar is niet genoeg. Het gaat ook om het aanleren van nieuwe vaardigheden en attituden. Het moet eigen worden. Het draait om doorleefdheid. Het moet gevoeld worden. Dan wordt kennis wijsheid en komen we bij ons Zijn.

Een deel van de cursus is gericht op energetisch werk. Dit deel is gericht op je persoonlijke ontwikkeling (hart en handen). Op de ontwikkeling van jouw als mens en leven vanuit je hart. Wat kom je tegen van jezelf? In jezelf. Privé en in je werksfeer. Welke spiegel wordt je voorgehouden? Wat spiegel jij zelf? Wat is je talent? Kun je deze inzetten? Kun jij helemaal jezelf zijn?

 

 

​Welkom bij De Ziel en de school

         de site over bezield en bewust onderwijs

bottom of page