top of page

Water en bewustzijn

Wat we kunnen leren van water

Na mijn BDE heb ik inzicht mogen krijgen in de verbinding lichaam en ziel. Hoe deze optimaal kunnen en mogen samenwerken voor een gezond en gelukkig leven. Ons lichaam bestaat ook voor ongeveer 75% uit water. Ik heb ook de functie van water mogen inzien. Ik heb een water remedie ontwikkeld die helpt om de verbinding tussen je ziel en je lichaam te verbeteren. Door te werken met deze remedie krijg ik een steeds dieper inzicht hoe belangrijk het water in ons lichaam is voor onze gezondheid en welke rol water speelt in het leer proces. We leren namelijk niet alleen via onze zenuwen en diens prikkelverwerking. We leren ook via het water, het licht, ons elektro magnetisch veld en ons gevoel. Deze vorm van informatieverwerking en leren ben ik aan het beschrijven. Hieronder al vast een stukje tekst van de nieuwe site en mijn nieuwe boek.
 

Water als informatiedrager.

Water is belangrijk voor ons leven. Zowel de aarde als de mens bestaat voor uit ongeveer 75% uit water. En dat is niet voor niets. Water is een informatie drager. Het draagt de Levenskracht en het Goddelijk Blauwdruk van deze schepping. Het water draagt informatie wie wij zijn. Water is als een bibliotheek. Een opslagplaats van alle informatie wie we zijn en waar we me in aanraking zijn geweest. En het opslaan van nieuwe informatie vindt dagelijks plaats. In de vorm van alles waar we mee in aanraking komen. Van het licht tot onze voeding. Fysiek en energetisch. En van alle gedachtes, aannames en overtuigingen die we hebben.

Het vormt ons letterlijk in de stof. Water is een soort interface. De verbindende en communicerende schakel tussen de spirituele en energetische wereld en de fysieke wereld.

Denk maar na: we worden verwekt en groeien in water. Vruchtwater. En tijdens onze groei van embryo tot klein mensje krijgen we precies die informatie die we nodig hebben om ons te ontwikkelen. En we weten ondertussen ook dat in dat proces van alles kan gebeuren dat een gezonde en optimale intwikkeling kan beinvloeden.

 

Water heeft ook een spiegelfunctie. Letterlijk. Het spiegelt jezelf als je er in kijkt. Het is een metafoor dat aangeeft dat water de drager is van ons bewustzijn. Door in de spiegel te kijken zie je wie je bent. Door in het water te kijken zie jij wie je bent. Als het water kalm is krijg je een goed beeld van jezelf. Als het water onrustig of troebel is krijg je een onduidelijk of vertekend beeld van jezelf. Ook dat kun je heel letterlijk nemen. Water draagt alle informatie over jeZelf. En hoe dat eruit ziet in de stof is je spiegelbeeld. Jouw werkelijkheid is de waar-heid van dat moment. Waar jij staat in je leven en in je bewustwordingsproces.

 

Water is dus een informatie drager. Informatie is een ruim begrip. Het gaat om in-form-atie. In de vorm of materie komen. Vanuit de etherische wereld, vanuit het elektromagnetisch veld, de lichtwereld. Het maakt me niet uit of je het proces spiritueel of meer wetenschappelijk benadert. Het komt op hetzelfde neer. De vraag is dan: Wie informeert wat? En vanuit mijn eigen ervaring kan ik dan alleen maar zeggen: Spirit informeert. Het hoger bewustzijn wie jij bent. Die informeert de fijnstoffelijke wereld van de elementalen. Vanuit de ziel, het onstoffelijke deel wie we zijn, krijgt de materie informatie. De ziel drukt zich uit via, met en door de stof. Als we sterven vertrekt de ziel. De stof (elementen) is er dan nog wel maar is levensloos. Bezieling heeft dus alles met leven en levensenergie te maken.

 

De ziel informeert of formeert de stof. Stuurt dit proces aan. Vanuit alle mogelijkheden die de ziel heeft kiest het die uitdrukking in de stof die het meest passend zijn. In die zin bestaan er volgens mij geen fouten of vergissingen in de natuur. Alles is precies zoals het moet zijn. Het is een vertrekpunt voor verder groei en ontwikkeling. Niets staat hierin vast en alles is mogelijk. In je water in je cellen is de blauwdruk opgenomen van dit leven. Een soort plattegrond of concept. Want je komt als ziel hier op aarde om dingen te ervaren. Je hebt dingen te leren (levenslessen) en dingen te brengen, zoals jouw talent en Zijnsenergie. Je ziels informatie zit dus ook in je water. In al je cellen. Daardoor weet jij wat goed is voor jou en wat niet. Wat bij je past en wat niet. Dit werkt op alles door. Want het bepaald mede je gezondheid en je dagelijks leven. In wie je ontmoet, wat je ervaart, of je ziek wordt etc.

 

Door de zielsinformatie weet je dus of iets klopt of niet. Als je dan iets tot je neemt wat voor jouw gevoel niet klopt is het belangrijk om daar bij stil te staan. Het draait nu om bewustwording. Wat wil dit gevoel je zeggen? En volg wat er gebeurt als je hieraan voorbij gaat... Hoe voel jij je dan? Emotioneel gezien. Hoe gezond ben je dan? Fysiek gezien. Welke gedachten komen er dan in je op? Kun je bij jezelf blijven of word je meegezogen in het verhaal en de waarheid van de ander?

 

In ons onderwijs komen de kinderen veel in aanraking met informatie. Lesstof. Kijk naar het woord. Les-stof. Als je deze stof (materie) tot je neemt kun je er iets van leren. Deze lesstof informeert ons lichaam ook. Door het aan te nemen als waarheid draagt het letterlijk bij aan de stoffelijke werkelijkheid waarin je leeft. Dus ook aan de vorming van je lichaam. Daarom is het heel erg belangrijk om bewust te zijn wat we onze kinderen leren. Wat vertellen we hen? Hoe presenteren we dat? Als DE waarheid? Een vaststaand gegeven? Of is er ruimte voor eigen inzichten? Is er ruimte voor een afwijkende visie? Helaas is dat niet vaak het geval.

 

In veel gevallen is ons huidige onderwijs systeem letterlijk ziekmakend. Lesstof is soms ziekmakend. De structuur van ons onderwijs is ziekmakend. Tot op celniveau. Het beinvloedt onze stofwisseling. In onze cellen. Dat realiseren we ons nog niet genoeg!

De keuze voor lesstof (en de verplichte kerndoelen) is grotendeels gebaseerd op (sociale) waarden en normen. Neem een vak als geschiedenis. Die is in onze westerse maatschappij vaak ingegeven door de macht van de overwinnaar, de mensen met macht en aanzien. Of door economische motieven. Zo is onze maatschappij ook opgebouwd. Wat nou als je ervaringen en dus innerlijke informatie hebt over de andere kant van dat verhaal? Een ander innerlijke weten hebt?

Stel dat in je zielsinformatie informatie zit over de jouw leven als medicijnvrouw. Waar je leefde van en met de natuur. Dan heb je een heel eigen ervaring in jouw systeem. En als je dan iets moet leren dat niet klopt met je eigen waarneming dan botst dat innerlijk. Ik spreek uit eigen ervaring en ik ben niet de enige.

Steeds meer kinderen voelen weerstand richting school. Steeds meer kinderen zijn hoog gevoelig. Steeds meer kinderen krijgen een label. Dat heeft een functie. Dat is geen toeval. Het zijn de terugkoppelingssignalen van een systeem dat uit balans is. De kinderen geven aan dat het niet meer klopt. Ze hebben geen resonantie meer met wat ze leren en hoe ze leren. Bovendien kunnen ze hun eigen wijsheid en innerlijk weten niet kwijt.

 

Water als communicatiemiddel.

Water is niet alleen een informatiedrager maar ook een medium voor de (innerlijke) communicatie. We denken dat nieuwe informatie nu vooral via onze primaire zintuigen via de zenuwen naar de hersenen gaan om verwerkt te worden. Veel proeven geven al aan dat informatie soms veel sneller reist. Het signaal komt vrijwel onmiddelijk aan in de hersenen. Dat heeft ook alles met het water in en om onze cellen te maken. En de integrale eiwitmembranen van cellen. Die voor hun werking ook afhankelijk zijn van water. Water heeft een elektrische lading. Informatie is deels en maakt gebruik van het elektrisch veld. En daarbij speelt ons gevoel een belangrijke rol. Het aanvoelen van informatie en oppakken van die informatie. En de informatie kan van alles zijn; woorden, gedachten, geuren, kleuren, vormen, geluid, gevoelens, elektromagnetische straling, etc. Dus zichtbaar en onzichtbaar. Bewust en onbewust. Soms heb je niet eens in de gaten dat het gebeurt. Maar je lichaam heeft het al waargenomen. En van al die prikkels, al die informatie bereikt slechts een deel je hersenen om bewust te registreren en te analyseren. Maar je gevoel neemt het wel waar en onbewust kun je wel reageren op die informatie. Je cellen reageren onmiddelijk via het celmembraan (ook een "brein") laat ik deze informatie binnen of sluit ik deze buiten? Gaan de membraanpoorten open of dicht? Denk aan uitspraken als "de boodschap komt niet over" of "ik kan de ander niet bereiken". Dit is soms heel letterlijk zo. Je boodschap heeft een andere frequentie, een ander bereik. Je boodschap komt er niet over of gaat er niet in. Dat is kun je zien als eigenwijs-wijsheid in natuurlijke zin. Een zelfbescherming van je natuurlijk systeem tot zelfbehoud. Dus hebben kinderen dan een leerprobleem of is er iets anders aan de hand? Hier hoort wel een nuancering maar in de kern komt hier wel op neer. 

 

In lezingen en in het nieuwe boek wordt hier inhoudelijk verder op ingegaan. Ik ben bezig met een nieuwe site hierover.

 

Wil je nu al meer over de water remedie weten? Kijk dan op www.ruimtevanliefde.nl of op Facebook op de pagina Thuiskomen in jezelf. De beschrijving vind je daar onder info.

bottom of page