top of page

Ik nodig je uit

...

om 

anderste kijken

Lezingen & Workshops & begeleiding

Claudia geeft regelmatig lezingen op het gebied van kinderen van deze tijd (zgn. Nieuwetijdskinderen - een volkomen verkeerd geinterpreteerde term), de diverse labels die gehanteerd worden als ADHD, Pdd-Nos en autisme en vernieuwend en bewust en bezield onderwijs. Er zijn ook speciale lezingen en workshops afgestemd op leerkrachten en andere mensen die professioneel met kinderen werken. Natuurlijk geeft ze ook lezingen en workshops speciaal aan ouders van de kinderen van nu.

Claudia stemt ze zich altijd af op de groep. Enkele mogelijkheden vind u hieronder.

Kijk onder menu bij Kalender voor reeds geplande activiteiten.

 

Vraag naar de mogelijkheden voor begeleiding of een lezing op maat voor uw school of stichting. Neem gerust contact op!

Cursus Bezield onderwijs.

 

Een cursus van 9 zaterdagen gericht op individuele leerkrachten die zichzelf willen ontwikkelen en in hun werk meer kindgericht willen kijken en willen werken vanuit hun hart. Deze cursus richt zich op alle lagen van de mens; mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. We spreken ons hart, hoofd en handen aan.

Een deel van de opleiding is gericht op kennis en theorie (hoofd). Wat de kinderen van deze tijd laten zien. Aandacht voor leerstijlen en leertheorieën. De diverse labels en holistische pedagogiek en didactiek. Aandacht voor de heilige geometrie van de schepping, kwantumfysica, verbonden veld theorie en energetische basisleer.

Kennis is nodig maar is niet genoeg. Het gaat ook om het aanleren van nieuwe vaardigheden en attituden. Het moet eigen worden. Het draait om doorleefdheid. Het moet gevoeld worden. Dan wordt kennis wijsheid en komen we bij ons Zijn.

Een deel van de cursus is gericht op energetisch werk. Dit deel is gericht op je persoonlijke ontwikkeling (hart en handen). Op de ontwikkeling van jouw als mens en leven vanuit je hart. Wat kom je tegen van jezelf? In jezelf. Privé en in je werksfeer. Welke spiegel wordt je voorgehouden? Wat spiegel jij zelf? Wat is je talent? Kun je deze inzetten? Kun jij helemaal jezelf zijn?

 

Lezing Kinderen van deze tijd.

 

In deze lezing aandacht voor de kinderen van deze tijd. Uitleg over (hoog) gevoeligheid en ADHD, ADD, PDD-NOS en autisme. Aandacht ook voor de beelddenker en het hoogbegaafde kind. Het lijkt wel of er steeds meer labels bijkomen. Is er iets aan de hand met onze kinderen en wat dan? Wat hebben bewustzijn en informatieverwerking met elkaar te maken? En hoe werken onze hersenen nu eigenlijk? Wat is het belang van ons hart en ons gevoel in onze ontwikkeling? Hoe zou onze opvoeding werkelijk bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het totale kind? Is een school zonder labels mogelijk? In deze lezing kijken we voorbij de heersende labels. We gaan uit van de heelheid en de mogelijkheden in ieder mens.

 

Deze lezing kan meer algemeen gehouden worden of heel specifiek voor het onderwijs met aansluiting op de bestaande leertheorieen gecombineerd met de nieuwste inzichten vanuit de nieuwe wetenschap omtrent nieuwe biologie en informatieverwerking.

Individuele begeleiding

 

Soms kan persoonlijke en individuele ondersteuning nodig zijn.

Bij ouders wordt vaak een innerlijk kinddeel aangeraakt in de interactie met zijn/ haar eigen kind en diens opvoeding waardoor de relatie verstoord raakt.

Ook een kind zelf kan vastlopen. Thuis of op school.

Het komt ook voor dat een leerkracht in de knel komt omdat het helemaal niet loopt in je klas of met een kind. Je komt soms in spagaat tussen je 'leerkrachtenrol' en zijn mens-zijn.

 

Omdat ouders een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind en er altijd sprake is van een wisselwerking tussen beide partijen, werk ik met zowel ouder als kind. Inzicht (bewustwording en/ of erkenning) en heling kunnen aan beide kanten nodig zijn. Soms kan de begeleiding gelijktijdig, soms zijn aparte sessies nodig.

 

Begeleiding van een schoolteam.

 

Deze vorm van begeleiding is maatwerk. Claudia kan haar kennis en inzichten delen met het team en daarnaast vormen van energetisch management op school en klas (groeps) niveau inzetten.  

 

bottom of page